Tiết trực, Tâm hư : 節 直, 心 虛

ĐỨNG THẲNG, QUÊN MÌNH

Nguyễn Văn Thà Tổ phụ Abraham, theo Kinh Thánh Cựu Ước, là tổ phụ của dân Israel: Do Thái, đã nghe lời Đức Chúa Trời truyền dạy và đưa cả gia đình, tôi tớ, sản nghiệp từ thành phố quê hương Ur, vùng Kaldea, nay là miền Nam của Irắc, tới Haran, Thổ Nhĩ Kỳ, …

Xem tiếp

Tháng Mười Hai 16, 2018 / Nguyễn Oslo / Edit Xin mời quý vị nghe bài Cổ Thành do mình phổ thơ của Khánh Hà. (Mình thêm lời cho tiểu khúc 4 cuối cho bài nhạc được cân đối) Quê hương chúng ta: đền đài, miếu mạo, thành luỹ đều nhỏ. Nhỏ như cổ thành …

Xem tiếp