Tiết trực, Tâm hư : 節 直, 心 虛

ĐỨNG THẲNG, QUÊN MÌNH

  Nguyễn Văn Thà Đến Na Uy được vài năm, khó nhưng rồi Nam cũng kiếm được việc tuy chỉ là việc bán hàng ca đêm trong một tiệm xăng. Công việc hợp với Nam vì lương đủ sống, và cũng vì được những đêm yên ắng, cái yên ắng bị cuộc sống tước mất …

Xem tiếp